Chỉ là một ngày

IMG_3759

Rồi một ngày chẳng thiết
Thương anh như lúc đầu
Buông hai lòng mắt mỏi
Cho tình thành bể dâu

Lòng em giờ trống rỗng
Tim em giờ hanh hao
Anh – đàn ông thôi đấy
Làm đau nổi em sao?

NNP.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s