Ngày mới

  
Sáng thức dậy sau một ngày gào thét, đấu tranh các loại thì thấy đời mình vẫn tươi. What doesn’t kill you make you stronger. Cám ơn những người đã đối xử tệ với mình để mình biết là cho dù khó khăn cỡ nào mình cũng vượt qua được. Và mình chưa bao giờ mất lòng tin vào cuộc đời này!

Nắng đâu đó đang lên ngoài phố!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s