Đã bao giờ biết hân hoan

  

 

“Đã cười thật nhiều nhưng khoé mắt chưa bao giờ biết hân hoan
Sau lưng của đám đông lại thấy mình lầm lũi
Vẫn tưởng rằng bao dung khi ai đó vô tình hỏi
– Còn đau không dù chỉ là một lời nói?
Mình chỉ mỉm cười…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s