2016 – Đường đi ở dưới chân mình

  
Không viết nhiều, cũng không kỳ vọng nhiều, nhưng kế hoạch của năm nay đã hình thành trong đầu, mình biết con đường phải đi, và nhất định phải đi đúng những gì mà mình đã chọn. Cám ơn cuộc đời, những con người đã cho mình những bài học đáng giá, để mình hiểu mình cần phải làm gì và phải đi con đường nào. Từng bước chân sẽ đi hết 2016 thật vững chãi, thật hạnh phúc!

2016, take another shot!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s